Protected Geographical Indication of PGI is het Engelse Beschermde Geografische Aanduiding of BGA hierboven uitgelegd.