Mostgewicht is de dichtheid van de most. Hoe meer mostgewicht, hoe hoger het suikergehalte en het alcoholpotentieel in de most. Het mostgewicht wordt naargelang het land in een andere maateenheid uitgedrukt. De meest voorkomende zijn in Duitsland Oechsle, in Frankrijk Baumé, in Oostenrijk Klosterneuburger Mostwaage en in Engeland Brix.