Lutte Raisonnée, betekent letterlijk vertaald ‘weloverwogen strijd’. Deze methode kan een onderdeel zijn van geïntegreerde wijnbouw. Het is de Franse ‘beredeneerde’ methode om zo milieuvriendelijk mogelijk, aan winstgevende wijnbouw te kunnen doen. 

Wijnbouwers die deze methode hanteren in de druiventeelt, beweren minder vaak en minder agressief chemicaliën in te zetten, dan bij de conventionele wijnbouw. 

Druiventelers Wijnbouwers die volgens lutte raisonné-methode werken, maken uitzonderlijk gebruik van chemicaliën bij ziektebestrijding. Enkel wanneer het echt noodzakelijk is en er geen natuurlijk alternatief meer mogelijk is. Ze doen dit weloverwogen en doordacht. Ze grijpen enkel in, daar waar het probleem zich voordoet in de wijngaard en wachten niet tot de hele wijngaard aangetast is. 
Voordeel van deze methode, is dat een totale mislukking van de oogst verhinderd wordt. Maar het nadeel is dat er geen onafhankelijk controleorgaan is, die deze methode certificeert. Wanneer lutte raisonnée gewetensvol toegepast wordt, komt deze methode dicht in de buurt van biologische druiventeelt.