Biologische wijnbouw: Biologische wijnbouwers gebruiken geen kunstmest en ook geen chemicaliƫn tegen schadelijke insecten, onkruid of schimmels. Ze werken met natuurlijke bestrijdingsmiddelen en gebruiken bv. aftreksels van wilde planten. Het gebruik van zwavel en koper om meeldauw te bestrijden, is wel toegestaan. Certificatie gebeurt op basis van Europese regelgeving.