Beschermde Geografische Aanduiding of BGA: Bij dit label moet minstens één van de productie-, verwerkings- of bereidingsstappen in het betrokken gebied plaatsvinden. Voor wijn betekent dit dat minstens 85 % van de gebruikte druiven afkomstig moet zijn uit het geografische gebied waar de wijn wordt gemaakt.